Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků jednotek domů Růženínská č.p. 904 a č.p. 908, které se koná dne 28. ledna 2014 v 19.00 hod.

Pozvánka

na shromáždění Společenství vlastníků jednotek

domů Růženínská č.p. 904 a č.p. 908, které se koná dne 28. ledna 2014 v 19.00 hod.

 

v jídelně základní školy Zárubova (tam, kde se konají volby)

 

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

2. Návrh programu shromáždění

3. Zpráva o činnosti výboru SVJ

4. Zpráva o hospodaření SVJ

5. Informace o stavu fondu oprav a fondu režijních nákladů a návrh na změnu fondu oprav a režijních nákladů

6. Zpráva o údržbě domů a plán stavebních prací na rok 2014

7. Informace o výmazu Družstva Růženínská v likvidaci

8. Diskuse, usnesení – stručné shrnutí 

9. Závěr

 

Úplná pozvánka: Pozvánka_2014.doc