Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků jednotek domů Růženínská č.p. 904 a č.p. 908, které se koná dne 10.11.2015 v 18.30 hod.

Pozvánka

na shromáždění Společenství vlastníků jednotek

domů Růženínská č.p. 904 a č.p. 908, které se koná dne 10.11.2015 v 18.30 hod.

 

v jídelně základní školy Zárubova

 

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

2. Návrh programu shromáždění

3. Zpráva o činnosti výboru SVJ

4. Projednání závěrky za rok 2014

5. Informace o výši fondu oprav a výši režijních nákladů (služby) za uplynulé období a návrh na rok 2016.

6. Zpráva o údržbě domů č.p. 904 a 908 a plán stavebních prací na rok 2016.

7. Diskuse 

8. Závěr

 

Vlastníci jednotek mohou nahlédnout do podkladů pro jednání shromáždění v kanceláři SVJ ve dnech 26.10. a 27.10.2015 od 18.30. hod. do 19.30 hod. a na webových stránkách SVJ.

 

Účast je nutná, prezentace od 18.10 hod.

 

V Praze dne 19.10.2015

 

za výbor SVJ

 předseda  

 

Úplná pozvánka: Pozvanka2015listopad.doc